Οξυγονοθεραπεία – Υπερβαρικός Θάλαμος

Πρόκειται για θεραπεία μέσω αυξημένης ατμοσφαιρικής πίεσης με σκοπό την αύξηση πρόσληψης οξυγόνου.

Βασίζεται στην έννοια της σχέσης της πίεσης του αερίου και την πρόσληψη σε υγρά (αίμα, πλάσμα και τους ιστούς ). Η χρήση των υπερβαρικών θαλάμων ξεκίνησε ως θεραπεία απόσυμπίεσης για τους δύτες.

Γρήγορα οι θεραπευτές διαπίστωσαν πως η υπεροξία βελτίωνε την γενικότερη αποκατάσταση σε τραυματισμούς διαφόρων ειδών.

Τα τελευταία χρόνια η οξυγονοθεραπεία συνίσταται στην αποκατάσταση αθλητικών τραυματισμών, καθώς επιταχύνει την ανάρρωση και την επιστροφή του αθλητή στις δραστηριότητες του.

Ο υπερβαρικός θάλαμος OXYHEALTH έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την παροχή οξυγόνου στον ισχαιμικό ιστό ή σε νοσούντες ιστούς που ανταποκρίνονται στην αύξηση των επιπέδων του οξυγόνου. Αυξάνοντας τον όγκο του οξυγόνου που διαλύεται στο πλάσμα του αίματος, που προκαλείται από τη θεραπεία, παράγονται πέντε βασικές επιδράσεις:

  • Μείωση του όγκου των φυσαλίδων αερίου στο αίμα αγγειοσυστολή, η οποία μειώνει το οίδημα και την δευτεροβάθμια υποξία
  • Αποκατάσταση του αερόβιου μεταβολισμού στον ισχαιμικό ιστό
  • Αποτοξίνωση δηλητηριασμένων ιστών
  • Ενισχυμένη φαγοκυττάρωση